Strażnicy Puszczy Noteckiej z Boruszyna

Będąc w Puszczy Noteckiej odwiedziliśmy uczniów @Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie, którzy stali się pełnoprawnymi Strażnikami Puszczy Noteckiej 💚 i w Gmina Połajewo Okolice będą nakierowywać na mądre postawy poruszania się po Puszczy, tak aby ograniczać pojawiające się pożary lasów.