Sympozjum „Na Straży Puszczy Noteckiej” – Wartościowa Dyskusja o Ochronie Naszej Przyrody.

Serdecznie przypominamy o nadchodzącym Sympozjum „Na Straży Puszczy Noteckiej,” które odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniu18 września 2023 roku. To wyjątkowe wydarzenie będzie poświęcone niezwykle istotnym kwestiom związanym z ochroną Puszczy Noteckiej oraz inicjatywami młodzieżowymi w województwie lubuskim.

Podczas sympozjum poruszymy sprawę istotnej sieci „Strażników Lasów” i omówimy plany na przyszłość. Dzielimy się inspirującymi projektami i działaniami młodzieżowych grup, które mają na celu ochronę tego wyjątkowego regionu. Będziemy rozmawiać o koordynacji działań i wzajemnym wsparciu w celu lepszej ochrony Puszczy Noteckiej.

Nasi prelegenci przedstawią różnorodne projekty i pomysły, a także podzielą się swoimi doświadczeniami w nawiązywaniu dialogu z władzami samorządowymi. Dowiemy się, jak wspólnie podejmować decyzje dotyczące ochrony środowiska i jak pozyskiwać fundusze na działania młodzieżowych grup ekologicznych z budżetów gmin.

Nie zabraknie także dyskusji na temat tworzenia petycji, które stanowią skuteczne narzędzie wpływania na podejmowane decyzje na rzecz ochrony Puszczy Noteckiej. Nasze spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji, a także do budowania wspólnej strategii na rzecz zachowania tego unikalnego obszaru przyrodniczego.

Przyłączcie się do nas na Sympozjum „Na Straży Puszczy Noteckiej,” aby wspólnie pracować na rzecz ochrony Puszczy Noteckiej i rozwijania młodzieżowych inicjatyw ekologicznych. To wspólne działanie może naprawdę uczynić różnicę, dlatego nie przegapcie tej okazji!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przejdź do zakładki w menu strony „Kontakt” i napisz do nas.